Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Myyntiapu SL henkilötietokanta

Rekisterinpitäjä

Myyntiapu SL

CIF: B93527885

Camino de las Cañadas 1D

Centro de negocios Martin Buendia, oficina 6

29651 Mijas

+34 622 710 474

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Vesa Auvinen

vesa.auvinen@myyntiapu.com
+34 622 710 474

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on uusien asiakkaiden hankinta, asiakassuhteen hoitaminen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Nauhoitamme puhelut palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan vuoksi sekä asiakaspalvelun hyvän laadun varmentamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

  • Perustietoja, kuten; nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Henkilötunnus sopimustietojen varmistamiseen tarvittaessa tehtäessä kuluttajasopimuksia
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Tapahtumatietoja
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Säännönmukaiset tietolähteet
  • Suomen asiakastiedon kautta saadut soittolistat
  • Asiakkaan antamat tiedot

Tietojen luovutus

Myyntiapu SL luovuttaa asiakastietoja vain voimassa olevan lainsäädännön asetusten mukaisesti. Käytämme henkilö- ja asiakastietoja vain siihen tarkoitukseen mihin ne ovat alun perin kerätty.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain Myyntiapu SL:n työntekijät. Tiedot kerätään tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Myyntiapu SL:n tietojärjestelmät ja tietokoneet on suojattu riittävin teknisin toimenpitein. Tiedot ovat myös suojattu työntekijän tehtävien perusteella määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaan. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa.

Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietosuojalain mukaisin perustein hänestä tallennetut tiedot, jotka on tallennettu Myyntiavun asiakasrekisteriin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista ja rajoittamista sekä peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle.

×